Frode Sundnes

Forskar ved Norsk institutt for vassforsking (NIVA) Sundnes har ein PhD i internasjonale miljø- og utviklingsstudiar frå NMBU. Han har forska på jordreformer og naturvern i Sør-Afrika, og er i dag i involvert i ei rekke forskingsprosjekt med ulike tilnærmingar til forvaltning av og kunnskap om verneområde, kulturminne, kulturlandskap og utmark i Noreg.  

Anne-Cathrine Flyen

Anne-Cathrine er sivilarkitekt og kulturminneforsker og tar for tiden en Ph.d. ved NTNU. Den utforsker det kombinerte stresset fra klimaendringenes nedbrytende effekt og slitasje fra turismen på kulturmiljøer i Arktis. (Svalbard) Hennes hovedinteresser er temaer knyttet til bevaring av kulturarv i Polare strøk og høyfjellet, nedbrytning og slitasje på kulturmiljøer, teknisk bygningsvern, digitale dokumentasjonsmetoder og […]

Véronique Karine Simon Nielsen

Véronique er arkitekt og landskapsforsker med Ph.d. i landskapsarkitektur fra NMBU. Hennes hovedinteresser er temaer knyttet til kulturarv og landskapsverdier i sensitive miljøer og rurale områder, natur-kultur baserte praksiser og kreativ metodikk for medvirkning og deltakelse. Hun er involvert i flere nasjonale og EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Hanne Lykkja

Utdanna ressursgeograf ved UiO, med vekt på naturforvaltning, planlegging, lokalsamfunnsutvikling og berekraftig reiseliv. Har jobba med natur- og landskapskartlegging, og metodeutvikling for ressurskartlegging, lokalsamfunnsutvikling og besøksforvaltning i Aurland Naturverkstad og Nærøyfjorden verdsarvpark. Jobbar no med utvikling av besøksforvaltning som fag og forvaltningsområde i Nordland fylkeskommune. Oppteken av korleis reiselivet kan bidra til å skape dei […]

Bjørn Egil Flø

I sine nær 25 år som bygdeforskar har Flø opparbeida seg ei forskingsportefølje like mangfaldig og brei som dei norske bygdesamfunna. Frå dei ytste øysamfunna på kysten i nord til dei inste skogsbygdene i grensetraktene i sør, har Flø samla kunnskap frå samtaler med folk som lever og bur kring om i heile landet. Saman […]

Henning Wangsnes

Selvportrett - Henning Wangsnes

Genuin interesse for merkevarebygging, kommunikasjon, kreativitet, grafisk design og illustrasjon. Jobbet som merkevaresjef i Valdres Natur- og Kulturpark siden høsten 2013. Har lang erfaring som gründer og vært næringsdrivende i 14 år med eget design- og web byrå. Henning møter du i sesjonen  -Levende landbruk, næringsliv og lokalmat.

Ragnhild Godal

Ragnhild Godal - Distriktssenteret

Ragnhild har bla. en samfunnsfaglig innovasjonsmaster og har spesialisert seg innen prosess- og utviklingsledelse. Hun er opptatt av helhetlig og involverende inngang i lokalsamfunnsutviklingen. Ragnhild ivrer for livskraft og levende landskap og bygder i hele landet. Gode involverings- og medvirkningsprosesser er en av nøklene for å lykkes. Hun har tro på en praktisk og konkret […]

Marit Lofnes Mellingen

Marit Lofnes Mellingen er direktør for Distriktssenteret, eit nasjonalt kompetansesenter som jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Ho er ein ihuga bygdeentusiast, har jobba 25 år med kunnskapsutvikling, digitalisering og lokalsamfunnsutvikling i nasjonalt perspektiv, med base på Leikanger i Sogn.

Aleksander Øren Heen

Har sidan fylkestingsvalet i 2019 vore gruppeleiar i Vestland SP. Sidan 2019 vore dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS og i Øyraplassen 14 AS. Dei siste 10 åra har han vore sjølvstendig næringsdrivande som byggmeister, men med varierande oppdragsmengde grunna folkevalde verv. Frå 2016 til 2019 var Aleksander politisk rådgjevar for Senterpartiet si Stortingsgruppe, transport […]

Natalia Golis

Natalia Golis

Natalia Antonia Golis er i si andre periode på fylkestinget, er landsstyremedlem, sit i programkomitèen både i fylket og i Kvam.   Natalia er særs oppteken av kva livsgrunnlag me gjev vidare til komande generasjonar og for å nå våre klimamål kreves det modige val.