Roar Werner Vangsnes

Seniorårdgjevar - Distriktssenteret

Utdanna sivilagronom og jobbar på som seniorrådgjevar på Distriktssenteret med kontorstad på Leikanger i Sogndal kommune, og vore der sidan dei vart etablert i 2009. Før den tid arbeidde han med bygdeturisme, bygdeutvikling og bruk og vern-arbeid hjå fylkesmannen i Sogn og Fjordane i 18 år. Vangsnes har fylgt arbeidet med Norske Parkar sidan starten, og kjenner utviklinga til arbeidet gjennom dei åra vi har eksistert.

Han har eit stort engasjement for det frivillige arbeidet i lokalsamfunnet sitt.  Roar er vår konferansier.