Ragnhild Godal - Distriktssenteret

Ragnhild Godal

Seniorrådgiver. Distriktssenteret

Ragnhild har bla. en samfunnsfaglig innovasjonsmaster og har spesialisert seg innen prosess- og utviklingsledelse. Hun er opptatt av helhetlig og involverende inngang i lokalsamfunnsutviklingen. Ragnhild ivrer for livskraft og levende landskap og bygder i hele landet. Gode involverings- og medvirkningsprosesser er en av nøklene for å lykkes. Hun har tro på en praktisk og konkret  tilnærming i det samskapende og tilpasser stadig verktøykassen til slikt bruk. Du møter Ragnhild på sesjonen – Levende lederskap lokalt og regionalt.