Natalia Golis

Natalia Golis

Fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune

Natalia Antonia Golis er i si andre periode på fylkestinget, er landsstyremedlem, sit i programkomitèen både i fylket og i Kvam.   Natalia er særs oppteken av kva livsgrunnlag me gjev vidare til komande generasjonar og for å nå våre klimamål kreves det modige val.