Morten Clemetsen

Professor Fakultet for landskap og samfunn Institutt for landskapsarkitektur

Professor i landskapsarkitektur ved NMBU, og arbeider med forskning og formidling i fagområder som landskapsressursanalyse, stedsbasert verdiskaping,  regionalparker, kulturmiljøforvaltning og  integrert  besøksforvaltning.  Underviser i masterkurset i «Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling». Etablerte og var aktiv i den landskapsfaglige rådgivingsbedriften Aurland Naturverkstad fra 1999 til 2015.