Kristian Bjørnstad

Daglig leder - Norske Parker

Kristian har vært sentral i utviklingen av regionalparker i Norge og i etableringen av Norske Parker. Kristian oppdaget mangfoldet av parker og UNESCO-områder som student i Europa og deltar nå i Europarc Federation sitt forum for natur, regional og landskapsparker. Han er samfunnsviter fra universitetene i Bergen og Lund med en spesialisering på forholdet mellom natur og mennesker. I tillegg er han pedagog og sertifisert kursholder innenfor natur- og kulturveiledning.