Knut Bjørn Stokke

Førsteamanuensis - Fakultet for landskap og samfunn Institutt for by- og regionplanlegging

Utdannet geograf ved Universitetet i Bergen, spesialfelt er kommunal og regional planlegging av landskap, med en særlig interesse for kystsone og vassdrag. Planlegging av friluftsområder, lokalsamfunnsutvikling, verneområder og klimatilpasning er også felt han har forsket på og er interessert i.