Hanne Lykkja

Rådgjevar i besøksforvaltning, Nordland fylkeskommune

Utdanna ressursgeograf ved UiO, med vekt på naturforvaltning, planlegging, lokalsamfunnsutvikling og berekraftig reiseliv. Har jobba med natur- og landskapskartlegging, og metodeutvikling for ressurskartlegging, lokalsamfunnsutvikling og besøksforvaltning i Aurland Naturverkstad og Nærøyfjorden verdsarvpark. Jobbar no med utvikling av besøksforvaltning som fag og forvaltningsområde i Nordland fylkeskommune. Oppteken av korleis reiselivet kan bidra til å skape dei lokalsamfunna vi ynskjer oss.