Gunn Åmdal Mongstad

Ordfører i Solund kommune, styreleder i Norske Parker

Gunn er styreleiar i Norske Parker, ordførar i Solund ( SP) ( 2003-2011 og 2015- d.d)  og medlem av Vestland Fylkesting. Gunn har  site 3 periodar i Sogn og Fjordane fylkesting.

Utdanna lærar/adjunkt, og oppteken av å legge til rette for god samhandling og løfte fram kvalitetar og kompetanse som finst også i små lokalsamfunn.