Frode Sundnes

Forskar ved Norsk institutt for vassforsking (NIVA)

Sundnes har ein PhD i internasjonale miljø- og utviklingsstudiar frå NMBU. Han har forska på jordreformer og naturvern i Sør-Afrika, og er i dag i involvert i ei rekke forskingsprosjekt med ulike tilnærmingar til forvaltning av og kunnskap om verneområde, kulturminne, kulturlandskap og utmark i Noreg.