Anne-Cathrine Flyen

Forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Bygningavdelingen.

Anne-Cathrine er sivilarkitekt og kulturminneforsker og tar for tiden en Ph.d. ved NTNU. Den utforsker det kombinerte stresset fra klimaendringenes nedbrytende effekt og slitasje fra turismen på kulturmiljøer i Arktis. (Svalbard) Hennes hovedinteresser er temaer knyttet til bevaring av kulturarv i Polare strøk og høyfjellet, nedbrytning og slitasje på kulturmiljøer, teknisk bygningsvern, digitale dokumentasjonsmetoder og verneteoretiske problemstillinger. Hun er involvert i flere nasjonale og EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter.