Aleksander Øren Heen

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Har sidan fylkestingsvalet i 2019 vore gruppeleiar i Vestland SP. Sidan 2019 vore dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS og i Øyraplassen 14 AS.

Dei siste 10 åra har han vore sjølvstendig næringsdrivande som byggmeister, men med varierande oppdragsmengde grunna folkevalde verv. Frå 2016 til 2019 var Aleksander politisk rådgjevar for Senterpartiet si Stortingsgruppe, transport og kommunikasjon.