2024

Levende Landskap

2024

Om konferansen

Tema for konferansen i 2024 er :

 

Verdier i vann og vassdrag

Forvaltning – Formidling – Foredling – Forskning

#levandelandskap #levendelandskap #norskeparker

Vertskapet

Nærøyfjorden Verdsarvpark, som vart stifta av kommunane Aurland, Vik, Voss og Lærdal samt tidligare Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2008, er ein av dei første norske utgåvene av regionalpark. Dei er eit resultat av utviklingsprosessar som har starta på grasrota.

Etableringa sprang ut av eit ønskje om eit heilskapleg grep om natur- og kulturbasert samfunnsutvikling og eit behov for å samordne kommunar og aktørar tilknyting til verdsarvområdet.

Verdsarvparken inkluderer ei breitt samansett gruppe av samarbeidspartar/ aktørar i Vestland fylkeskommune som aktivt har valt ei verdiplattform som bidreg til ivaretaking  og bruk av verdsarven.

Aktuelt